info@ anshu-cn.com

人参提取物

产品成分:人参皂苷、多糖

植物拉丁名:Panax ginseng C. A. Mey.

联系我们

发送邮件 →

植物介绍:

人参,多年生草本植物,喜阴凉、湿润的气候,多生长于昼夜温差小的海拔500-1100米山地缓坡或斜坡地针阔混交林或杂木林中。主要成分:

人参皂苷、多糖

常用名英文名CAS号分子量密度沸点分子式熔点MSDS闪点

人参提取物

Ginseng Extract

90045-38-8

248.37

N/AN/A

C15H24N2O

N/AN/AN/A